PŘÍSNÝ ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ V PROSTORU AREÁLU HŘIŠTĚ !!!

 

Z důvodu neustále rozmáhajícího se venčení psů v areálu "HŘIŠTĚ", UPOZORŇUJEME občany na

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VENČENÍ PSŮ V TOMTO AREÁLU!!!

 Venčení psů je regulováno v platné  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č. 1/2008,

 "O regulaci pohybu psů na veřejném prostranství".

Porušení zákazu venčení psů v areálu hřiště nebo venčení psů,

které bude v rozporu s touto vyhláškou, bude sankciováno

podle zvláštního právního předpisu: