KARTA

ČESKÉHO TURISTY

v prodeji na OÚ v Přestavlkách č. 56

413 01 Roudnice n. L. 

 Cena při osobním odběru 25,- Kč

  Při dodání poštou je   třeba zaslat na OÚ ofrankovanou obálku s adresou a ústřižek z poštovní poukázky o zaplacení 35,- Kč na účet obce Přestavlky č. 35425471/0100