Registr oznámení dle

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Formuláře ke stažení:         žádost             žádost            čestné prohlášení          čestné prohlášení

Copyright © 2016 - 2020 Obec Přestavlky

Kontaktní údaje:

 

 

                                          č.p. 56

                                         413 01 Roudnice nad Labem

 

 Elektronický přístup:    ZDE

    

 

                            

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 zákona. V případě obce Přestavlky je tímto evidenčním orgánem starosta Obecního úřadu Přestavlky, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený zdejším evidenčním orgánem, umožňuje mj. ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely zákona se veřejnými funkcionáři rozumějí v případě obce Přestavlky:

Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žadatelé o přístup k informacím a registr oznámení

Evidenční orgán (starosta obce popř. jím pověřená osoba)   

Přestupky dle zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.