1. 1. 2010 Po dlouhých letech se nekonal Novoroční výstup na Říp.  Vytrvalý déšť odradil všechny účastníky

 Počasí 

    Aktuální počasí  na meteorologických stanicích CHMI.

Začátek roku byl deštivý, na 3 krále přituhlo a druhý den nás ráno přivítal sníh, když přes noc napadlo 15 cm sněhu. Další den přibylo 10 cm nového sněhu a v následující dny sice trvale, ale velmi drobně sněžilo. Teplota přes den se udržovala na -4°C., 11.1. však citelně přituhlo a ve dne to již bylo -10°C. Sluníčko jsme ještě v novém roce neviděli. 13.1. je aktuální teplota ve 12:00 hod. opět -4°C. Dne 17.1. připadlo 7 cm a 18.1. 5 cm sněhu. Teplota ve 12:00 hod. 1 °C, sníh mírně odtává. Dne 27.1. zatím nejnižší teplota - před východem slunce -21°C, konečně se ukázalo sluníčko. A je to jako na houpačce, hned druhý den byly ráno jen -4°C, zato vítr se postaral o pěkné návěje na silnicích. Na Královce zůstal viset ve škarpě linkový autobus. V noci na 28.1. připadlo 5 cm sněhu, silnice jsou však kupodivu čisté. Teplota na nule. Únore, únore, nejezdi sedláče na pole. Ono by to ani nemělo žádný smysl. Vytrvale mrzne, sníh se stále drží. Až koncem února sníh taje. ne však dlouho. 6. 3. napadlo 20 cm nového sněhu. Snad definitivně zmizí sníh v druhé polovině března, kdy se teplota dostává ve dne nad 10 °C. Květen zůstává věren pranostice - studený máj v stodole ráj. Červen zůstává též chladný a deštivý. Pravé léto začíná až v červenci, kdy hned od l. nastoupila tropická vedra. Vedra byla po celou dobu prázdnin.  Se začátkem školního roku prakticky skončilo léto. Dostatek vláhy probudilko v růstu houby, kterých bylo nezvykle dost. Poměrně brzy začala zima.

V poslední dekádě listopadu pěkně přituhlo, ráno v 9 hodin bylo ještě - 10°C. 25. 11. napadl poprašek sněhu, který se kupodivu udržel až do nového přídělu- 29. k ránu začalo chumelit a v průběhu dne napadlo 15 vlhkého sněhu, který mírně od země odtával, takže k večeru bylo 13 cm sněhu.

1. pololetí je bez dalších záznamů. Kronikář byl na operaci srdce. Po infarktu byl proveden bypass a a dána nová chlopeň, na kterou přišel certifikát až z USA. Operace byla poměrně náročná, probouzení z narkózy mně trvalo 5 dní.

26.6. se konal 2. ročník závodu " Přestavlky bez šlápnutí " Závod se vydařil jak počtem závodících, tak i hojnou účastí přihlížejících.

28. 8. se uskutečnilo loučení s prázdninami. Tentokrát se sešlo poměrně málo děcek. Asi je odradilo špatné počasí, což dokladují dva poslední snímky. Přesto se loučení uskutečnil místo v přírodě, v Kulturním domě, kde pro podobné akce je vynikající zázemí. Děcka se vyřádila a ještě se v soutěžích podělila o všechny "mlsky".

4. 9. se uskutečnilo čtvrté setkání seniorů . Setkání se vydařilo, chyběly jen dvě důchodkyně, které byly na jiných akcích.

9.10. se v kulturním domě uskutečnilo "Vítání občánků" - přivítáni byli: Jan Bůva, Sofie Csatlósová, Petra Hubačová a Lucie Hubačová - foto

 15 a 16. 10. se uskutečnily volby do Zastupitelstva obce, ve kterých bylo zvoleno nové Zastupitelstvo obce.

4. 12. Přišel k nám Mikuláš. Tentokrát proběhla nadílka ve stísněnějších podmínkách, protože se do toho připletletly opravdu síly pekelné, které přičarovaly mráz, takže nám zamrzlo topení na sále Kulturního domu. Nadílka se proto uskutečnila v prostorách hospody.  Dětem se i v hospodě líbilo.

10.12. Se konalo rozsvěcení vánočního stromu. Přestože mrzlo jen praštělo, nenechali si občané ujít zhlédnutí živého betlému, dětí ze základní školy v Ledčicích. Dětem za jejich vystoupení patří právem poděkování

31.12. A máme tady Silvestr.  Nejen, že končí rok 2010, který pro mne nebyl rozhodně tím nejlepším. Zároveň s koncem roku končím i já se svou prací pro obecní úřad. Ve úterý 29.12 mně pan starosta oznámil, že zastupitelstvo obce rozhodlo, provést změnu na postu kronikáře. Každý jsme nahraditelný, věřím, že se někdo najde a bude pokračovat v mé práci. Připouštím, že jsem nedělal vše nejlépe, snažil jsem se však jak jsem to uměl. Když jsem začínal s kronikou, ani jsem nevěděl, že nějaký internet existuje. Všem, kteří jste sledovali výsledky mého snažení přeji. aby ten příští rok byl alespoň o trochu lepší. Přeji Vám hodně štěstí a pevné zdraví. Váš bývalý kronikář.

>