strana dvacátádruhá

2006

 

1. 1. 2006  v 10.00 hodin započal od Kulturního domu tradiční Novoroční pochod s výstupem na Říp.  Tentokrát se k panu starostovi přidalo 13 dalších vytrvalců. 

počasí   

Nový rok začal tak, jak se na zimu sluší. Dostatek sněhu a teplota - 5 °C. Již 3. se však oteplilo, teplota mírně nad nulou, sněhová pokrývka se "zhutnila" a snížila se na 10 cm. Z 8. na 9..ledna ochlazení. Ráno v 7-hod -9°C a druhý den již -12°C. 12.ledna ráno -5 °C, sněží. 18.ledna ráno 10 cm nového sněhu. 19.ledna teplota kolem nuly. Poslední lednová dekáda "zima jako v rusku". Noční teploty až -20°C, denní 10 °C. 5.2. ráno v 7.oo -19°C, šestého již jen 6°C, sedmého ráno 7 cm nového sněhu, v průběhu dne se oteplilo a sněžení se změnilo v déšť, čímž vznikla "pěkná klouzačka. I druhý den mžení a sníh se změnil odspoda v led, po kterém tekla voda.

          16. 2. Teplota stoupla v noci +1 a přes den + 6°C. Ze  strání po 2 dny potoky vody. "Vodoteč" byl plný, proud jak v horské bystřině, ale nápor zvládl, takže krom prostoru u česačky, nedošlo v obci k záplavám a voda se nedostala ani do sklepů. Poprvé byl však rybník na stráni naplněn až po korunu. Jak mizel sníh, potůčky se zmenšovaly a i blátíčko začalo na cestách schnout. Následujících 14 dní chladno. Oteplení 5.3, bohužel na jeden den. 7.3. přes noc 8 cm sněhu a 9. °+ 1 cm. 10. 3 opět oteplení Přes den +3st. 11.3. zcela bez sněhu. Ráno 12.3. však opět 18 cm prašanu. Od 13. pomal.é odtávání. 16. už jen 8 cm mokrého sněhu. 20. 3. začalo jaro a vodoteče jsou opět plné. První jarní den se skutečně "povedl". Dnes je 23., 18.oo hodin a teplota ještě +6 °C, Příroda se probouzí z dlouhého zimního spánku. Letošní zima byla taková, jak bylo obvyklé ještě před 20ti a více lety. Dalo by se říci, nic mimořádného, Nekonečná a tuhá se nám všem zdála jenom proto, že jsme si zvykli na celou řadu předcházejících zim, které byly nezvykle mírné. Celý duben byl ve znamení aprílového počasí. První "slušné" počasí bylo ve dnech 5. - 7. 5., hned poté však následovalo opět ochlazení a od 17. 5. déšť a vítr, počasí, že by psa ven nevyhnal. 22. 5. po dlouhé době hezky, avšak jen ukázkově. Prudké ochlazení a v době od 27. 5. do 1. 6. se zřejmě ozvaly opožděně zmrzlíci. Sluníčko se ukázalo až 2.6., je však dále chladno. Jak to vypadá, jestli to červenec "nepokazí" budeme mít nejdelší zimu v tomto století.

         10. 6. Rázný přechod ze zimy do léta. Probudili jsme se konečně do jasné oblohy bez jediného mráčku. Teplota skokem na 25 °C. 12.6. již necelých 30 °C. Nastalo pravé léto, které vydrželo až do 4. 10. Celý zbytek října byl pošmurný a uplakaný. Začátek listopadu byl již poznamenán ranními mrazíky. První jasný den přišel až 15. listopadu. Listopadové mrazíky však byly posledními v roce 2006. Celý prosinec byl ve znamení předjarního počasí. Nebylo výjimkou, že jste si mohli uříznou čerstvě vykvetlé růže. Zkrátka, příroda byla zmatená.

1. 1. 2006 zřízena internetová

 

 Dne 18. 2. 2006 se konal hasičský ples

Dne 2. 4. 2006 se konal velmi  zdařilý dětský karneval

Dne 5. 5. oslavil kronikář 70 té narozeniny. Přestože jsem se narodil 30. března, oslavy jsme po zralé úvaze odložili na vhodnější počasí. Ačkoliv byl termín oslav stanoven s několika měsíčním předstihem, trefili jsme se, že to lepší nemohlo být, protože od 5. 5. do  7. 5. bylo letošní jediné hezké počasí od soboty do pondělí. Na oslavách se sešlo 40 "Rálišáků"  a 10 dalších hostů.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. června 2006

Dne 8. 6. se v přísálí Kulturního domu konalo zasedání Zastupitelstva  obce. Jednání se zúčastnilo 59 občanů. Takto nezvykle vysoká účast byla díky hlavnímu bodu programu, kterým bylo projednání a schválení upravených zásad prodeje bytů z majetku obce Přestavlky. Schválené zásady jsou k nahlédnutí i na internetové úřední desce obce Přestavlky. Co předcházelo a následovalo po schválení návrhu zastupitelstvem, je k nahlédnutí zde

Dne 24. 9. 2006 se uskutečnilo 26té slavnostní   Vítání občánků

 

Svatý Mikuláš, se svým doprovodem, si u nás přivstal a tak Přestavlcké děti dostaly svou dávku adrealínu v Kulturním  již v neděli3.prosince.

Velmi brzy byl počáteční strach, vystřídán veselým skotačením, což je zřejmé z ukázky snímků.

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 Obsah  Strana 23