strana dvacátá

2004

 

1. 1. 2004  v 10.00 hodin započal od Kulturního domu tradiční Novoroční pochod s výstupem na Říp.  Hezké počasí zlákalo k pochodu 16 občanů.

 4.1. - v noci napadlo 15 cm sněhu, teplota-2 oC. Druhý den k večeru výrazné ochlazení v 18.hod. dosahovala teplota -10oC, hodinu po půlnoci -19 oC a v 7 hod. ráno již -21 oC. 7. ledna bylo ráno -10 oC a napadlo nových 12 cm sněhu. 9. přibylo 5 cm. Tak velké množství sněhu Přestavlky hodně let neměly. Bohužel jen krátce, 9. ledna se oteplilo a mrholení pomohlo k likvidaci sněhové pokrývky.

20.1. - přes den opět -10oC, 21. -21, 22. -17 a od 23. se teplota držela na -10oC . Následující dva dny poletoval sníh, přesto ho bylo 12 cm.

30.1. - k ránu prudký vítr, který zavál sněhem silnice a vytvořil velké závěje. Ranní autobus uvízl na Královce. Největší radost z toho radovala školní mládež, protože byly neplánované prázdniny. Radost však dlouho netrvala, protože hned v pondělí bylo ráno 10oC, navíc mrholilo a sníh opět roztál. Od čtvrtka do soboty to vypadalo na jaro, protože teplota dosáhla +15oC. 

8.2. - ochlazení pod bod mrazu, velký vítr, v neděli ve 12 hod chumelenice. Zbytek února a první polovina března byla ve znamení zimy. 

17.3. - na 3 dny jarní počasí s teplotou 22oC. Od 20. až do velikonoc chladno. Velikonoce ve znamení jara. Po svátcích opět chladno, mírně nad nulou. Celý květen byl chladný. Pršelo však velmi málo. Za celý květen spadlo jen 16 mm vody.

 29.5. - zatím co 28. večer sprchlo a bylo poměrně chladno, v den oslav 777 výročí trvání obce přišlo počasí jak na objednávku. Ráno vymydlená obloha a teplota 22oC. Lepší počasí jsme si nemohli přát! Navíc v pondělí se počasí opět pokazilo.

červen - celý měsíc nezvykle chladný, sucho.

15.7. - teplotní zlom, nastává období tropických veder. Teplota v rozmezí 30 - 35oC. Z jiných oblastí republiky hlášeny přívalové deště. U nás sucho.  22.7.ochlazení o na 22oC. V 10.50 liják (8mm) během 10ti minut. Kolem 16té hodiny další liják (9mm) opět vydatný, ale krátký. Druhý den opět vedro.  

12. 8. -  stále vedro zatím největší teplota 34 st. C. V noci napršelo 8 mm. Další teplotní vrchol dne 18. 8. opět + 34. V noci napršelo 17 mm, 19.- 8. přes den 5 mm. Mírné ochlazení. 24. 8. celé odpoledne mrholení. 29. 8. napršelo 10 mm a teplota klesla na 17 stupňů. Oteplení 4. 9. Přes den se teplota dokáže vyšplhat na 28 °C, v noci však den ode dne chladněji. Nejchladnější noc 8. 9., pouhé 4 st. Přes den stále pěkně. Zhoršení ze soboty 11. na 12. 9., kdy mírně sprchlo. Celou neděli pošmourno. Desátý měsíc chladný, díky častějším dešťům začínají růst houby, které rostou ještě v listopadu který je celý uplakaný a chladný. V Listopadu napadlo tolik vody, kolik nenapadlo za celý rok.

18. 12. -  první sníh, který však v během dne roztál.

Vánoční svátky, včetně Silvestra na blátě! Teplota se stále udržovala v plusových hodnotách. Na Štědrý den  + 8 °C.

 Zábava

10.1.       se konal Myslivecký ples – účast tradičně nadprůměrná.  

13.2.     Hasičský ples – obsazeno  

20.3.    karneval sportovců – velmi zdařilý. Snímky zde!  

4.4.      Dětský karneval  - opět s kouzelníkem.  

 

2. 5.  Se uskutečnilo  24. Vítání občánků, kterého se zúčastnili: Eliška Krátká, Jakub Novotný, Andrea Sokolová a Marek Vacek

   

Oslavy 777 let obce

Ráno, 29. 5. 2004 nás přivítalo  rozesmátou oblohou . Jak je shora uvedeno "počasí jak na objednávku"! Krásné počasí  vytvořilo předpoklad ke zdárnému průběhu celých oslav. V 10.00 zahájil  oslavy starosta pan Znamenáček, místostarosta pan Ráliš,seznámil  přítomné s organizací oslav, pak se daly na pochod mažoretky ze Štětí   za doprovodu vojenské hudby studentů Roudnické konzervatoře  a pak šlo vše ráz-naráz. Fotbal, slavnostní oběd, promenádní koncert, ukázka hasičů, celodenní výstav starých fotografií a dokumentů, promítání filmů atd. Obrázek o oslavách si vytvoříte zhlédnutím  snímků, které jsou ve složce fotogalerie   Co na snímcích neuvidíte, je spokojenost zúčastněných. Zábavu měli nejen dospělí, ale i děti, které bavil kouzelník a v podvečer bylo velké opékání špekáčků. Na snímcích též neuvidíte radost, kterou měli zejména ti starší, když zhlédli staré filmy, prostřednictvím moderní techniky, ze života obce před 40ti lety a života dnes.

Oslavy vyvrcholily taneční zábavou. Z  počátku bylo volno, všichni se posilovali po namáhavém dni. ve 21 hodin se však zábava rozjela naplno a slavilo se až do svítání.

Všem, kteří se zasloužili o krásný průběh oslav patří poděkování!

Dne 5. června 2004 v 9.30 hodin byli na Vodním hradě v Budyni nad Ohří oddáni Radka  N o v o t n á    z  Přestavlk č. 3   a   Dušan  Z á b r a n s k ý z Radešína č. 122.    

Dne 26. června 2004 v 11.45 hodin byli na Vodním hradě v Budyni nad Ohří oddáni Veronika Haladová z Roudnice n. L.,Bořivojova 1764  a Tomáš Vlčák  z Přestavlk 105.

Dne 3. července 2004 v 11.45 hodin byli na Vodním hradě v Budyni nad Ohří oddáni Lucie J a r o š o v á   ze Mšené-lázně  a  Petr   Z n a m e n á č e k    z  Přestavlk č. 39.

Dne 18. 8. 2004  v 11.30 hodin si na MěÚ v Roudnici nad Labem řekli své ano Libor  Š v e h l a  z Přestavlk č. 10 a Dáša  J e l í n k o v á  z Roudnice nad Labem, Bořivojova 991.

Dne 4. 9. 2004 se manželům Rálišovým z č. 107 narodila dcera Kateřinka - váha 4 kg a měří 53 cm

Dne 14.12.2004 se manželům Znamenáčkovým z č. 74 narodila dcera Adélka - váží 3,05 kg a měří 49 cm

Obsah    Rok 2005