strana osmnáctá

2002

Počasí

Přestože zima začala velmi brzy (již v polovině listopadu napadl první sníh a i vánoce byly na sněhu), byla celkově mírná. O to však zase déle trvala. Jaro mělo zpoždění 14 dnů. Několikrát drobně zapršelo a příroda si vše dohnala. Horší je, že se počasí vyvíjí obdobně jako v loňském roce. V květnu se velká vedra, kdy byla teplota přes30 stupňů, střídala s krátkým, několikadenním chladem.

Červenec se ohlásil hned zpočátku silnou bouřkou, kdy jsme dostali nadílku prvních 60 mm vody. Poprvé po několika letech zase nateklo i do Kulturního domu. A opět vedra přes 33 stupňů.  

16.7.2002 opět silná bouřka, která začala ve 14.10 a během první čtvrthodiny „spadlo“ nebývalých 70 mm vody. A opět teklo až do „kulturáku“. Do konce bouře, která trval ještě necelou hodinu, napršelo dalších 10 mm. Takže celkových 80 mm je pro Přestavlky dlouholetý rekord. Po této bouři nastalo opět chladné počasí s občasnými mírnými přeháňkami. Teplota 20, v části dne někdy i 26 stupňů. „Skokové“ zlepšení den ze dne nastalo až v neděli 28. července, kdy se teplota zvýšila na 33 stupňů. Po týdnu mírné ochlazení, přeháňky, velmi teplé noci. 11. srpna teplota klesá na 20 stupňů, ve 22.00 začalo pršet. Pršelo s krátkými přestávkami ještě celé pondělí, v úterý dopoledne a v noci.

Celkem napršelo 93 mm. Přestože na velkém území Čech jsou v těchto dnech velké záplavy, u nás se voda stačí z části vsáknout a z části odtéci. Letos je však již té vody až nad hlavu.

Povodně

Každý suchozemec tak trochu závidí těm, kterým alespoň malý potůček šumí pod okny. Tentokrát nebylo co závidět. Přívalové deště, kterých bylo požehnaně dodaly nesmírné množství vody, která neměla šanci k vsáknutí a tak se vše řítilo z hor do nížin. Povodně začaly v jižních Čechách a braly sebou vše co jim stálo v cestě. V několika málo dnech prožívala katastrofu Praha. Není pamětníka, který by prožil něco podobného.V Karlíně dosahovala voda až do pater domů. A neštěstí pokračovalo dále. Kralupy, Neratovice a další města a vesnice.Voda protékající Vltavou, dosáhla Mělník. Přetlak ohromného množství z Vltavy, způsobil další rozsáhlé povodně. Pod vodou mizí řada vesnic.

Tentokráte již Labe dosahuje Litoměřic. A opět soutok Labe a Ohře je katastrofický. V Ohři teče voda „proti proudu“ a pod vodou zůstává Terezín a Bohušovice. Od Lovosic až po Roudnici se vytváří ohromné jezero, které je hned nazváno českým Balatonem. J e to kruté. Stovky domů, pokud je nevzala voda, spadla. Hovoří se o  vodě, která přichází jednou za 500 let.

Naši obec tato katastrofa nepostihla. Jak  jsme byli šťastni, že si naši předkové vybrali pro svůj život místo, které je vysoko nad hladinou okolních řek.  Zde ani neplatilo , že daleko od řek, protože byly zatopeny i níže položené obce, které byly od Labe 8 km vzdálené!

Přesto si naši občané uvědomovali hrůzu, kterou prožívají lidé z nedalekých vsí. Spontánně začali chodit s dary pro postižené a tak již 26. srpna předává starosta obce spolu s místostarostou,  dar obci Černěves, ve výši 59 tis. Kč.

Jak dokáží být lidé solidární v případě neštěstí dokazuje i skutečnost, že nám volali zastupitelé obce Přestavlky u Čerčan, jestli nepotřebujeme jejich pomoc.Když jsme nepotřebovali pomoc my, žádali nás alespoň o informaci, které jiné obci by mohli pomoci.

Letos se „ nekonalo“ babí léto. Již v polovině září se prudce ochladilo a teplota nepřestoupila 15 stupňů. 11. října v nočních hodinách se přehnala vichřice (asi 100 km/hod. 12. října se vše opět v noci opakovalo, jenže síla vichřice byla větší 120 –130 km/hod. Odneslo to pár tašek ze staré sušárny, z obecního úřadu a několika budov.

Celý podzim je hodně vlhký a chladný. První sníh se ukázal .týden před sv. Martinem. 5oC přes den, však stačilo na to, aby zůstala „čvachtanice“.

8. prosince – poprvé od 2. září jasná obloha (přes dva měsíce zataženo s deštěm). Teplota však ještě více klesla. V noci kolem 14 oC a ve dne 5 oC. Takový podzim, jaký byl letos pamětníci nepamatují.

 

Zábava

Letošní plesová sezóna byla velmi úspěšná. Přestože se konaly jako obvykle 3 plesy a to: Myslivecký, Hasičský a Sportovců, výrazný obrat nastal v návštěvnosti. Zatím, co v minulých letech  byla návštěvnost v rámci rentability, letos bylo na všech plesech doslova „narváno“. Pozdější návštěvníci měli problém sehnat židli. Starosti, které většinu lidí provázely se projevovaly i v zájmu lidí o společenský život. Zřejmě dochází k přelomu v myšlení a lidé přicházejí na to, že nejen bojem o lepší postavení je člověk živ, ale že k tomuto životu potřebuje mít i zábavu a vůbec se radovat ze života.

Dále se uskutečnila pomlázková a májová veselice. Obě byly též slušně navštíveny.

 

Volby

Ve dnech 14. a 15. června se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V seznamu voličů bylo celkem zapsáno ……… 180 občanů

Voleb se zúčastnilo………………113 občanů  tj. 62,77%

Kandidáti jednotlivých stran obdrželi:

Komunistická strana Čech a Moravy ..   37 hlasů  tj. 32,74%

Česká strana sociálně demokratická ...    28         „ 24,77%   

Občanská demokratická strana……….    13         „ 11,5%

Sdružení nezávislých ...…………………    12         „ 10,6%

Strana venkova   ……………………….      7           6,2%

Koalice KDU-ČSL a US-DEU   ……….      4 hlasy    3,53%

Republikáni M. Sládka………………….      4           3,53%

Naděje  ………………………………….       3           2,65%

Demokratická liga, Volba pro budoucnost, Česká strana národně socialistická a Strana zdravého rozumu po 1 hlasu.

 

Ve dnech 1. a 2. listopadu se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Přes všechny nabídky však kandidovalo 7! občanů, tj. počet, kolik kandidátů bylo zapotřebí zvolit.

Umístění:  1. kandidát č. 3 – Jiří  N o v o t n ý  ---------   78 hlasů

                2. kandidát č. 1 – Zdeněk  R á l i š -------   77 hlasů

                3. kandidát č. 7 – Eva  H o ř í n k o v á--   76 hlasů

                 4. kandidát č. 5 – Svatava  Mužíčková -- 76 hlasů

                 5. kandidát č. 6 – Petr  Znamenáček ----  73 hlasů

                  6. kandidát č. 2 – Karel  B u r e š -------  70 hlasů

                  7. kandidát č. 4 – Marie  Š a l d o v á ---  67 hlasů  

Na ustavujícím zasedání byli zvoleni:

    Petr  Z n a m e n á č e k ------- starostou obce

             Zdeněk  R á l i š ---------------- místostarostou obce

Dále byli jmenováni:

                Eva Hořínková -------- předseda finanční komise

                Svatava  Mužíčková - předs. kontrolní a revizní komise

                Karel  B u r e š -------- předseda stavební komise

                 Jiří  N o v o t n ý ----- předseda zemědělské komise

                 Marie  Š a l d o v á --- předs.cociální komise

Struktura obyvatel

             Počet obyvatel celkem  224  prům. věk 36,11 let - proti roku 1993 nárůst  6 obyvatel

              mužů               103    -„-    -„-   36,88 let

             žen                     121    -„-     -„-  35,93 let

             dětí do 6ti let  -    14   -  proti roku 1993 nárůst 2 děti

                6 – 15 let  28    -    „-„          -„-      -„-   8 dětí

                       15 -  18 let       6    -    „-„          -„-  úbytek 10 mládeže

  produktivní 18-60 let 138   -    „-„          -„-  nárůst  50 

             nad 60 let              38    -   „-„          -„-  úbytek  44 obyvatel

 

 Svatby

Dne 8. července v 11.00 hodin byli oddáni

Pavel  Znamenáček, Přestavlky 39

Věra  Myslivcová, Kleneč 52

 

Úmrtí

  Dne 6. 9. 2002 zemřel pan Josef Šulc,

Přestavlky 86, ve věku nedožitých 77 let

 

Dne 8. 9. 2002 zemřel pan Pavel Terk,

Přestavlky 75, ve věku 56 let

Obsah      Rok 2003