strana sedmnáctá

2001

 

 

Narození

Dne  6. 1. 2001 se narodila  Karolína  Csatlósová, Přestavlky 93

Dne 22.5. 2001 se narodila  Nikola  Švehlová, Přestavlky 10

Dne 27.7. 2001 se narodil   Richard  Rzycki, Přestavlky 94

Dne  9. 9. 2001 se narodila  Gabriela  Švehlová, Přestavlky 10

 

 

Vítání občánků

Dne 7. října 2001 bylo v Kulturním domě provedeno slavnostní vítání občánků.

 

Úmrtí

Dne 5. 1. 2001 zemřela paní  Marie  K l í m o v á , Přestavlky 81

 

Počasí

Celý rok byl obšťastněn přemírou vláhy, což u nás nebývá zvykem. Nástup dešťů byl již v květnu. V polovině července bouře, velký vítr a vody „spadlo“  přes 60 mm. V tomto počasí se velmi dařilo houbám. Rostly až do podzimu. V lidové pranostice se říká: „je-li hodně hub, je málo brambor“. I brambor bylo požehnaně, avšak jen  při sklizni, protože na skládce velmi rychle hnily, takže pranostika měla pravdu. V důsledku hniloby bylo brambor málo a ještě nekvalitních.

 

Rozvod plynu po obci

15. 5. 2001 byla přesunuta z Dušník technika a ihned se započalo s výstavbou plynovodu po celé naší obci. V září již byly „hotovy“ všechny přípojky k domům, kromě čp. 64 , jehož majitel plyn nechtěl. Plyn byl přiveden k 81 domům a dále bylo zhotoveno 8 „domečků“ v bytovkách, s tím, že připojení k jednotlivým bytům (32) zabezpečí Vojenská ubytovací správa, která bytovky spravuje. Ubytovací správa MNO, dala příslib, že budou jednotlivé byty připojeny do konce roku 2002.  

Již 15. 10. 2001 bylo celé dílo uvedeno do zkušebního provozu. V prvním měsíci se na plyn připojilo 14 domácností a do konce roku bylo na plyn připojeno celkem 20 domácností, t.j 24,7%.

Občané s připojením moc nepospíchali, protože nevěřili, že bude plyn hotový ještě do začátku topné sezóny a tak se do přípojek nechtěli před zimou pouštět a raději topili dále uhlím. Je tedy plný předpoklad, že v ročním termínu bude připojeno více než 50% domácností. Bezpochyby by to obci prospělo nejen v tom, že by nemusela vracet příspěvek od státu, ale zejména ve zlepšeném ovzduší. Vždyť už těch 25% bylo zřetelně vidět při pohledu na obec a byl výrazně znát úbytek „čmoudíků“.

 

Obsah     Rok 2002