strana šestnáctá

2000

 

Dokončení komunikace

Hned jak to dovolilo počasí,bylo pokračováno ve výstavbě  betonové cesty.

Zpracovalo se dalších 8 mixů a tím byla celá cesta hotová. Opět se v praxi potvrdilo, že nejvýhodněji se v obci dá investovat tak, že obec zajistí materiál a práce si provedou občané sami. Tímto způsobem se dá vybudovat podstatně víc. Otázkou však zůstává, jak přesvědčit občany, aby přiložili ruce k dílu. Tentokrát se to ještě podařilo.

Narození

Dne  4. 3. 2000 se narodil  Pavel  N o v o t n ý, Přestavlky 99

Dne 22. 5. 2000 se narodila  Kateřina  H a k l o v á, Přestavlky 96

Dne 24. 5. 2000 se narodila Gabriela   B é r e š o v á, Přestavlky 94

Dne 12. 6. 2000 se narodila  Natálie  K r n á č o v á, Přestavlky 102

Dne 24. 6. 2000 se narodila Denisa  Š v e h l o v á, Přestavlky 11

Dne 29.12 2000 se narodila Barbora  Ž ú b o r o v á, Přestavlky 91  

Vítání občánků

Dne 24. 9. 2000 bylo provedeno v Kulturním domě slavnostní vítání občánků

Obsah    Rok 2001