strana patnáctá

1999

Svatby

Dne 4. září 1999 v 11.00 hodin byli oddáni   

Jiřina Bachová, Přestavlky 77  

Martin Rus, Brníkov 92

Dne 9. října 1999 v 11.30 hodin byli oddáni  

Anna  Fléglová, Přestavlky 99

Pavel   Novotný,  Štětí 471  

Narození

Dne 2. 3. 1999 se narodil

Josef   B r e t t, Přestavlky 9

 

Vítání občánků

Dne 19. září 1999 bylo v Kulturním domě provedeno slavnostní vítání občánků

 

Úmrtí

Dne 28. 4. 1999 zemřel pan  Václav  F i a l a ,Přestavlky 74

Dne   7. 8. 1999 zemřela paní  Anna  F r a n c o v á , Přestavlky 2

 

Ekonomika

   Dne 26. července 1999 se obecní zastupitelstvo rozhodlo prodat některé akcie, které má obec ve vlastnictví. K tomuto kroku se zastupitelstvo rozhodlo jednak proto, že trh s akciemi se stával dosti nepřehledným a zastupitelstvo chtělo využít situace, kdy cena za akcie byla příznivá. Dalším důvodem byla potřeba akumulace finančních prostředků na plánovanou výstavbu plynu.  

 V  únoru zahájeny práce na projektu plynofikace obce. Zpracováním projektu byla pověřena Projektová kancelář Štěpánek a spol s.r.o. Litoměřice. Od této chvíle se intenzivně pracuje na splnění stanoveného cíle, realizovat výstavbu plynovodu v rámci Mikroregionu Budyňsko pro obce Dušníky, Nížebohy a Přestavlky.  

Zlepšování prostředí

V září byly zahájeny práce na výstavbě nové cesty od čp 39 k čp 82. Započalo se ze shora a svépomocí bylo zpracováno asi 8 mixů betonu. Protože se zhoršilo počasí, bylo dokončení komunikace ponecháno na příští rok.

Obsah      Rok 2000