strana čtrnáctá

1998

 Svatba

                 Dne 6. června 1998 ve 13.15 hodin byli oddáni                                              Andrea Bachová,   Přestavlky77                 

                   Petr Klepetko, Merunkova 7, Ústí n. L.

Narození

Dne 19. listopadu 1998 se narodil  Petr  K l e p e t k o, Přestavlky 77  

Úmrtí

Dne 16. 2. 1998 zemřela paní  Marie  T ů m o v á , Přestavlky 79

Dne 25. 5. 1998 zemřela paní  Božena  B í l á , Přestavlky 69

Dne 30. 5. 1998 zemřel pan  Václav  P o s p í š i l , Přestavlky 30

Dne   4. 8. 1998 zemřel pan  František  H u s á k , Přestavlky 17

Počasí

Již několik let po sobě se nestalo nic, co by stálo za zmínku. V podstatě není zima, ani teplo, spíše sucho než mokro. Zimy s minimem sněhu. V květnu to vypadá, že by mohl být teplý rok, červen nás však již přesvědčí, že tomu tak nebude. Teplejší jsou zase podzimky.

Obsah      Rok 1999