strana desátá

1996

Volby

Ve dnech  31. 5. a 1. 6. 1996 se konaly volby do sněmovny Parlamentu české republiky.

Ze 140 zapsaných voličů, se voleb zúčastnilo 114 občanů tj. 81,42%

Na 1. místě se umístili kandidáti za ČSSD, kteří získali 34 hlasů tj. 29,80%

Na 2. místě kandidáti za KSČM, kteří získali 30 hlasů  tj. 26,31%

Na 3. místě kandidáti za ODS, kteří získali 17 hlasů tj. 14,91%

Na 4. místě kandidáti za KDU-ČSL, kteří získali 8 hlasů tj. 7,01 %

Na 5 místě kandidáti za SPR-RČS, kteří získali 4 hlasy tj. 3,5%.  

Svatby

Dne 17. srpna 1996 v 11.45 hodin byli oddáni  

Milan  K l í m a , Přestavlky 81

Lenka  Burešová , Přestavlky 25  

Narození

Dne 19. 3. 1996 se narodila

Kristýna   Ž ú b o r o v á, Přestavlky 91

 

Dne  6.  5. 1996 se narodila

Tereza  P l z á k o v á, Přestavlky 97

 

Dne  6.  6. 1996 se narodila

Klára   Razesbergerová, Přestavlky 33

 

Dne 26. 5. 1996 se narodil

Marek   B é r e š, Přestavlky 94

 

Vítání občánků

Dne 13. října 1996 se uskutečnilo v Kulturním domě slavnostní vítání občánků

 

Úmrtí

Dne  2.  1.1996

zemřela paní Božena  K á i n k o v á , Přestavlky  

Dne 20. 4. 1996

zemřel pan František  F i a l a , Přestavlky 27  

Dne   2. 6. 1996

zemřel pan Milan  K l í m a , Přestavlky 9  

Dne   3. 9. 1996

zemřela paní  Vlasta  F i a l o v á , Přestavlky 27  

Dne 30.11.1996
zemřel  pan  Josef  V i n š , Přestavlky 2
Obsah      Rok 1997