strana devátá

1995

 Svatby

Dne 8. dubna 1995 v 11.00 hodin byli oddáni
Pavlína V y š i n s k á,Přestavlky 97

Július  Csatlós , Přestavlky 93

 

Dne 3. června 1995 v 11.00 hodin byli oddáni

Jitka H a v l e n o v á, Přestavlky 91

Ing. Ján  Ž ú b o r, Přestavlky 91

 

Dne 17. června 1995 v 11.00 hodin byli oddáni

Marie Š a l d o v á , Přestavlky 70

Branislav  B é r e š , Přestavlky 94  

Dne 17. června 1995 v 11.30 hodin byli oddáni

Eva  V r b o v á,  Přestavlky 69

Leoš  H o ř í n e k , Nížebohy 63  

Narození

Dne 14. 12. 1995 se narodil  Leoš Hořínek, Přestavlky 106  

Vítání občánků

Dne 10. září 1995 bylo provedeno v Kulturním domě slavnostní vítání občánků  

Ohlédnutí do let minulých

   Na straně první je stručné konstatování o tom, že Přestavlky byly integrovány do Budyně n. Ohří. Co se však dělo v závěru let sedmdesátých až 1989? Uplynulé období se vždy obtížně hodnotí. Retrospektivní pohled nemusí být vždy objektivní a proto se ve větší míře stává, že jsou uplatňovány subjektivní názory. Budu se proto snažit omezit na fakta, bez zbytečných komentářů.  

   Po „bohatých“ letech, kdy se v Přestavlkách udělal velký kus práce, postavením Kulturního domu,

obchodu a mateřské školy, vybudování chodníků a vodovodu atd., „spadla“ na občany únava z vykonaného. I sám předseda MNV, pan Podrábský vycítil, že je konec s úspěchy. Navíc začalo být období, kdy byla „ruka páně“ méně otevřená, ve společnosti se začaly projevovat rozpory a to vše mělo vliv na aktivitu lidí. Nepomáhaly již ani prosby, ani vyhrožování. Lidé byli lhostejní. Pan Podrábský „ našel cestu“ ve sloučení s Budyní. Že to nic nevyřešilo, ukázalo se velmi brzy. Jen se problémy alespoň na chvíli přesunuly někam jinam. Z počátku to vyhovovalo většině občanů, konečně byl v obci klid a nikdo po nikom nic nechtěl. V té době byl předsedou Občanského výboru pan Tůma Slavoj starší. V podstatě i on byl člověkem bezproblémovým, protože než by se někoho o něco doprošoval, raději si vše udělal sám. Má-li se stručně toto období charakterizovat, je nutno říci, že aktivita lidí byla v obci nulová.  

   S odstupem času si však lidé začali uvědomovat, že to není to pravé, ořechové. Co dříve bylo samozřejmé, začínalo být neřešitelné. Jen s obtížemi se „vyžebraly finanční prostředky alespoň na údržbu toho, co bylo v minulých letech vybudováno. Lidé proto čím dál, tím ve větší míře začali na vše jen nadávat.  

   Z letargie byla obec vyvedena až událostmi, které následovaly po 17. listopadu 1989. Revoluční změny, které probíhaly zejména v Praze a větších městech se začínaly dotýkat i života v naší obci. U nás se sice nedemonstrovalo ale zato v našem pohostinství začal pulsovat život. Zde bylo místo, které se stalo tribunou a tribunálem zároveň. V politikaření stoupala aktivita i těch lidí, kteří se dříve o nic nezajímali a které život v obci nevyvedl nikdy z míry a poklidu. Nejvýznamnější, myšlenka, která z oněch diskusí vznikla a která stojí za zaznamenání, byl návrh na opětné osamostatnění obce.  

   Největší zásluhy o to, aby se Přestavlky staly opět samostatnými, měl pan Tůma Slavoj mladší, který v té době ve funkci předsedy Občanského výboru vystřídal svého otce a který se výrazně angažoval v Občanském fóru. Zorganizoval místní referendum, ve kterém se většina občanů vyjádřila pro samostatnost. Největším problémem bylo vytvoření kandidátky pro tehdy ještě MNV. I to se však zvládlo. Předsedou MNV byl v mimořádných volbách zvolen pan Petr Znamenáček.  

   V listopadu 1980 proběhly řádné volby do Obecního zastupitelstva. V těchto volbách byli zvoleni všichni, kteří byli v ustavujícím MNV.  

První zastupitelé

Bachová Jiřina, Bidrman František, Burian Miloš,

Flégl Václav, Hájek Josef ,Hajný Jaroslav,Hajný Václav, Tůmová Rozálie, a Znamenáček Petr

Prvním starostou se stal pan Z n a m e n á č e k  Petr

Obsah    Rok 1996