ARCHÍV

2016

 

Název dokumentu                           Vyvěšeno/sejmuto                             Číslo evidenční                        Zhotovitel dokumentu 

                       ZÚ Přestavlky 2015 - návrh                    10.3.2016/25.4.2016                                    1/16                                Obec Přestavlky

                       Vyhláška zasedání ZO                            18.4.2016/25.4.2016                                    2/16                                Obec Přestavlky

                       Stočné pro rok 2016                               25.4.2016/31.12.2016                                   3/16                                Obec Přestavlky

                       ZÚ Přestavlky 2015 - schválený              25.4.2016/15.5.2016                                    4/16                                Obec Přestavlky

                       Vyhláška FÚ                                         28.4.2016/26.5.2016                                    5/16                                FÚ Roudnice n. Labem

                      Vyhláška odbor dopravy                         30.3.2016/26.5.2016                                    6/16                                MěÚř Roudnice n. Labem

                      Vyhláška zasedání ZO                            20.6.2016/27.6.2016                                    7/16                                Obec Přestavlky

                     Závěrečný účet KÚÚK 2015                   10.6.2016/27.6.2016                                    8/16                                KÚÚK

                     Záměr prodeje                                       28.6.2016/13.7.2016                                     9/16                                Obec Přestavlky

                     Vyhláška zasedání ZO                            12.9.2016/19.9.2016                                    10/16                                Obec Přestavlky

                   Vyhláška zasedání ZO                            18.11.2016/25.11.2016                                    11/16                                Obec Přestavlky

                    Návrh rozpočtu obce 2017                      2.12.2016/22.12.2016                                    12/16                                Obec Přestavlky

                   Návrh zadání ÚP obce                            25.11.2016/27.12.2016                                     13/16                                Obec Přestavlky

                    Návrh rozpočtu KUÚK 2017                  30.11.2016/19.12.2016                                    14/16                                KUÚK    

                    Vyhláška zasedání ZO                            14.12.2016/22.12.2016                                    15/16                                Obec Přestavlky

                    Rozpočet obce 2017 - schválený             23.12.2016/1.1.2018                                       16/16                                Obec Přestavlky

                    Střednědobý výhled 18 - 19                    23.12.2016/1.1.2018                                      17/16                                Obec Přestavlky

                    Kanalizace dokumentace                         15.3.2015/15.1.2017                                     18/16                                Obec Přestavlky

                    SČVaK - informace                               29.4.2016/15.1.2017                                      19/16                                Obec Přestavlky

                   Stočné 11/16 - 10/17                              25.4.2016/15.1.2017                                      20/16                                Obec Přestavlky