ARCHÍV 2014

 

                   Název dokumentu                           Vyvěšeno/sejmuto                             Číslo evidenční                        Zhotovitel dokumentu

              Schválený rozpočet pro rok 2014                  13.12.2013/14.01.2014                                           01/14                                               Obec Přestavlky

                 Záměr prodeje kasárna                                  20.12.2013/20.1.2014                                             02/14                                               Obec Přestavlky

                Záměr prodeje pozemek hřiště                        20.12.2013/20.1.2014                                             03/14                                               Obec Přestavlky

                Záměr prodeje divadla                                   20.12.2013/20.1.2014                                              04/14                                               Obec Přestavlky

               Záměr pronájmu - hospoda                             15.2.2014/3.3.2014                                                  05/14                                              Obec Přestavlky

               Záměr pronájmu MŠ                                      14.2.2014/31.3.2014                                                06/14                                               Obec Přestavlky

              Stanovení minimálního počtu členů OVK EP    20.3.2014/23.3.2014                                                07/14                                               Obec Přestavlky

              Oznámení o  místu konání voleb                       8.4.2014/23.3.2014                                                  08/14                                               Obec Přestavlky

          Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 10.4.2014/23.3.2014                                                09/14                                               Obec Přestavlky

          Veřejná vyhláška - Ústecký kraj                          28.5.2014/12.6.2014                                                10/14                                               Ústecký kraj

          Závěrečný účet 2013 - Ústecký kraj                   02.06.2014/25.06.2014                                             11/14                                               Ústecký kraj

        Závěrečný účet 2013 - obec Přestavlky                21.05.2014/27.06.2014                                             12/14                                                Obec Přestavlky

        Oznámení Volby 2014 obec Přestavlky                14.07.2014/31.07.2014                                             13/14                                                Obec Přestavlky

        Oznámení o místu a konání voleb do OZ               25.08.2014/10.10.2014                                             14/14                                                Obec Přestavlky

        Jmenování zapisovatele OVK                             25.08.2014/10.10.2014                                             15/14                                                Obec Přestavlky

       Vyhláška - ustavující zasedání OZ                         28.10.2014/07.11.2014                                              16/14                                               Obec Přestavlky

       Výsledky voleb do OZ Přestavlky 2014               11.10.2014/07.11.2014                                               17/14                                               Obec Přestavlky

       Vyhláška zasedání zastupitelstva obce                    9.12.2014/19.12.2014                                               17/14                                                Obec Přestavlky

       Návrh rozpočtu na rok 2015 Ústecký kraj             27.11.2014/15.12.2014                                              18/14                                                Ústecký kraj

       Návrh rozpočtu na rok 2015 obec Přestavlky         19.11.2014/5.12.2014                                                19/14                                               Obec Přestavlky

 

 

 

 

Copyright © 2015 Obec Přestavlky