ARCHÍV 2010

 

                        Název dokumentu                           Vyvěšeno/sejmuto                             Číslo evidenční                        Zhotovitel dokumentu

                             Záměr prodeje kasáren                                    06.01./21.01.2010                                                01/10                                               Obec Přestavlky

                             Ustavující zas. OZ 2010                                   29.10./10.11.2010                                                02/10                                               Obec Přestavlky

                             Výsledky voleb do OZ 2010                            17.10./10.11.2010                                                03/10                                               Obec Přestavlky

                             Závěrečný účet r. 2009                                    11.4./10.11.2010                                                  04/10                                                Obec Přestavlky      

                             Veřejná vyhláška KÚ ÚK                                01.10./22.11.2010                                                05/10                                                KÚÚK

                             Ochranné pásmo letiště Rce                             03.11./24.11.2010                                                06/10                                                Úřad pro civilní letectví

                             Žaneta Sauders                                                05.10./22.10.2010                                                07/10                                               Obec Přestavlky

                             Žanetzaneta.doca Sauders                               15.11./01.12.2010                                                 08/10                                               Obec Přestavlky

                             Návrh rozpočtu rok 2011                                24.11./15.12.2010                                                09/10                                               Obec Přestavlky

Copyright © 2015 Obec Přestavlky